Cene usluge hrane , smeštaja i boravišne takse možete preuzeti  u  dokumentu Cenovnik HOTEL GRAND