Stara crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg Sagrađena 1842. godine,a pored nje je sagrađena nova Crkva spomen-kosturnica Sv. Vaznesenja Gospodnjeg koja se nalazi u najužem delu centru Krupnja, delo arhitekte Momira Korunovića – zadužbina Karađorđevića posvećena herojima sa Mačkovog Kamena..

vaznesenje

Gradnja crkve je trajala od 1920 do 1931 god., a reč je o spomeniku podignutom sa ciljem da podseća na tragične i slavne trenutke naše novije istorije. Crkva je sagrađena kao spomen korsturnica »dostojna onih koji će u njoj večno počivati«. U kripti crkve nalaze se 74 lobanje (više nego u Ćele kuli) ratnika palih u bici na Mačkovom kamenu. Crkva je jednokupolna građevina, sažetog, upisanog krsta, neovizantijskog stila, sagrađena od Rađevskog granita. Dveri ikonostasa Stare crkve rad su ruskih majstora iz 19. veka, a freske su delo akademskog slikara Nastasijevića.

            Na severnoj strani crkve nalazi se ploča na kojoj piše da je crkvu 1904. godine posetio Kralj Petar Prvi Karađorđević. Znamenitost novije su neobični luster sačinjen od metaka, mačeva, bajoneta i granata i činjenica da je i sâma crkva zidana od kamena sa bojišta. Na samom ikonostasu postoje pukotine, a sâm Bog mora da ga je čuvao. Tako u drugom svetskom ratu crkva nije srušena zato što se avionska bomba zarila u zid oltara ali nije eksplodirala. Bomba je kasnije demontirana, ali su Nemci, tokom kaznene ekspedicije, ponovo napunili bombu eksplozivom i aktivirali je. Nije to za njih bilo ništa lično – verovatno samo bolesna potreba da se zatvori onaj bombarderski radni nalog. Sva sreća, bila je to eksplozija manje snage, pa je tada stradao samo deo oltara i kosturnice. Godine 1994. sagrađen je zvonik, sa zapadne strane, visine 22m i stilski drugačiji od same crkve.

            Pored spomen-crkve, sa spoljne strane, desno, u dnu, nalazi se ulaz u kosturnicu, još jednom potresnom svedočanstvu o tom vremenu. Unutra se nalaze lobanje poginulih, po policama kosturnice, uz ikonu, grb Srbije i veliki natpis:

Vile će se grabit u vjekove, da vam vjence dostojne sapletu!